První písemné zmínky o Želči jsou z let 1370,Kaplička kdy se připomíná Vilém ze Želče. Želečské panství vlastnili Rožmberkové, pravděpodobně zde začala milostná epizoda Petra Voka a Zuzany Vojířové. Po třicetileté válce byla ves zpustošená. Od roku 1677 drželi panství Lobkovicové, v roce 1870 přešel majetek sňatkem do rodiny Harrachů. V jejich držení nabylo panství lesku a byli to oni, kdož postavili zámek do podoby, ve které roku 1927 vyhořel.

Vedle panství pak docházelo k výstavbě a rozvoji selských gruntů. Majitel panství po roce 1908 pan František Mašek měl zájem o rozkvět obce, o vzdělání občanů, kulturu a tyto aktivity finančně podporoval.

Obec Želeč sestává ze dvou částí a to obce Želeč a Bezděčín. Leží uprostřed okresu Tábor, obklopeny lesy a rybníky.

 


 

Historické mezníky

 • V roce 1550 vystavěn pivovar, který v roce 1830 shořel se staveními, zvanými u pivovarských.

 • V roce 1553 byl postaven most v Plané nad Lužnicí, aby se pivo z želečského pivovaru i za řeku voziti mohlo.

 • V roce 1596 prodali panství, které za vlády Rožmberků bylo obsáhlé, rodině Šternberků. Z doby po třicetileté válce (asi z roku 1652) se zachoval opis dokumentu hraběnky Ludmily ze Šternberka, který popisoval stav panství po této válce. Je to soupis usedlostí a jejich stavu.

 • 1749 - byl postaven kříž k Hlavatcům na památku zde zesnulého Tomáše Hrušky, syna panského nadlesního.

 • 1804 - postaven špýchar pro potřeby kontribučního fondu, později prodán.

 • 1850 - 1860 stavba silnice k Bezděčínu, zasázeny lípy.

 • 1867 - křížek u Dřevových lip.
  Kaplička k Radimovu zasvěcena svatému Bernardu.
  Kaplička k Třebišti zasvěcena panně Marii.
  Lípy u kapličky p. Marie zasázeny asi v roce 1850.

 • 1880 se od Želče odtrhla a osamostatnila se osada Třebiště.

 • 1878 - byla postavena škola.

 • 1878 - založen hasičský sbor.

 • 1898 - začal provoz četnické stanice.

 • 1899 - stavba silnice k Oboře.

 • 1903 - otevřen poštovní úřad (nejdříve v čísle 10, v roce 1925 přestěhován do čp. 130, potom čp. 143).

 • 1907 - založen Spořitelní a záložní spolek pro obce Želeč, Bezděčín a Třebiště.

 • 1908 - založeno Meliorační družstvo.

 • 1909 - založen Čtenářsko - vzdělávací spolek, který dal základ ochotnickému dění v naší obci. Ochotnické divadlo bylo podporováno majiteli velkostatku, pan Mašek pak se jako režisér ujal organizování divadelních představení.

 • 1919 - ve volbách do poslanecké sněmovny zvolen poslancem František Mašek.

 • 1920 - president Masaryk v Plané nad Luž., zavítal na procházku i do Želče.

 • Při sčítání lidu a domů v roce 1910 měla Želeč 124 čísel, 121 obydlených, hlášeno 810 obyvatel české národnosti.

 • V roce 1921 bylo při sčítání 125 domů, vesměs obydlených, 783 obyvatel.

 • V první světové válce padlo a zemřelo 25 občanů naší obce, jejich jména jsou napsána na památníku padlých před želečskou kapličkou.

 • V roce 1923 bylo výnosem ministerstva vnitra stanoveno pojmenování obce a to na Želeč. Obec se tak původně jmenovala, později se jí začalo zkráceně říkat Zelč. Žádost o ponechání zkráceného názvu byla zamítnuta s tím, že označení Želeč je historicky odůvodněné.

 • Po světové válce obec patřila soudnímu okresu a bernímu úřadu Soběslavskému, k politickému okresu a školnímu výboru Táborskému, župě Pražské, farností Hlavatecké a mrtví z této obce pochovávají se na hřbitově v Hlavatcích.

 • 1923 - elektrifikace zámku, později postupně celé vsi.

 • 1924 - 1. telefon.

 • 1925 - začala se dělat kanalizace.

 • 1926 - 1. radiopřijímač.
  1. traktor na zámku.

 • 1931 - autobusové spojení Tábor - Želeč - Soběslav.

 • 1935 - fotbalové hřiště na Větrovech.

 • 1938 - silnice v Paďousích.

 • 1938 - zakoupena 1. motorová stříkačka.